DOPROVODNÍ PROGRAM FYZIKLÁNÍ

Doprovodní program Fyziklání

Fyziklání není pouze jednodenní akce, na kterou přijedete ráno nevyspalí a odpoledne se snažíte stihnout poslední vlak. Nabízíme vám možnost ubytování před soutěží a o víkendu a spoustu doprovodného programu plného fyzikálních přednášek, exkurzí po zajímavých pracovištích a po Praze.

Na program se lze přihlásit při přihlašování se na soutěž v přihlášce. Jednotlivé body programu nejsou povinné, ale doporučujeme Vám je absolvovat. Po celou dobu akce Vás budou doprovázet naší organizátoři vyjma volného času, který můžete využít například na procházku po Praze. Kde konkrétně se máte dostavit a v kolik hodin, se dozvíte před krátko před soutěží.

Platby za zpoplatnené části programu budou vybírány v hotovosti při registraci na soutěži.

Většina programu má omezenou kapacitu.

Program začne rautem večer po soutěži. Přesné časy můžete najít na stránce s programem.

Pátek 19:00 - 23:00

Raut

Rezidence primátora Prahy, Mariánské nám. 98/1

Pro všechny soutěžící a doprovod nabízíme pohoštění formou rautu večer po soutěži. Přesun bude společný s organizátory a je očekáváno společenské oblečení. Raut končí přibližně ve 23:00 s odchodem na TOP Hotel.

Sobota 9:30 - 12:15

Přednášky

MFF UK, Ke Karlovu 3, 5

Zajímavé fyzikální přednášky pro středoškoláky a doprovod jak v češtině(CZ), tak i v angličtině(EN).

 • 9:30 -10:45 Mgr. Tomáš Ledvinka Ph.D. : Detekce gravitačních vln - Divy ve vesmíru a zázraky v laboratoři (CZ)
 • Prvním pozorováním gravitačních vln se dostalo velkého ohlasu mezi širokou veřejností a publicitu pak korunovala Nobelova cena v roce 2017. Všichi tak vědí, že srážka čených děr přes miliardu světelných let daleko vyvolala vlnobití v časoprostoru, které doputovalo k Zemi právě při uvedení detektorů LIGO do provozu. K nám ovšem dorazilo již mimořádně slabé a to, aby jej LIGO dokázalo zaznamenat dalo 40 let práce. Na přednášce se mimo jiné dozvíte, proč dává smysl mluvit o posunutí 40kg zrcadel na koncích interferometrického detektoru o desetitisícinu rozměru protonu, jaktože k tomu lze použít mikrometrové infračevnené světlo a jak lze ze zaznamenaného signálu uhodnout, co a kde se daleko ve vesmíru přihodilo.
 • 9:30 - 10:45 prof. Mgr. Jakub Čížek Ph.D. : Superfluidity and quantized vortices (EN)
 • The lecture provides a brief insight into interesting physical phenomena related to Bose-Einstein condensation and occurring at very low temperatures. In particular, the lecture is focused to behavior of cryogenic liquids, fluid dynamics of liquid helium, superfluidity, superconductivity and quantum turbulence. Unique feature of these processes is that the quantum mechanism is demonstrated on a macroscopic scale.
 • 11:00 -12:15 doc. RNDr. Stanislav Daniš Ph.D. : Budiž světlo! (CZ)
 • Posviťme si na něj. Co je světlo? Jak se vyvíjely představy o něm? Z čeho je složeno a k čemu všemu jej dnes umíme využít - o tom všem bude toto povídání. A nezůstaneme jen u slov - vlastnosti světla předvedeme i několika experimenty. Umíte pomocí světla změřit Planckovu konstantu?
 • 11:00 - 12:15 RNDr. Robert Švarc Ph.D. : From falling apples to merging black holes (EN)
 • The talk gives basic overview of the main ideas of Einstein’s general relativity and its applications in current astrophysics and cosmology. We try to explain remarkable advantages of the geometric description of gravity in terms of spacetime curvature together with its essential astrophysical predictions which have successfully passed various sophisticated experimental tests during last century.

Sobota 12:30 - 14:15

Oběd

Společný přesun do OC Palladium - Náměstí Republiky (Zastávka metra B)

Sobota 14:30 - 17:30

Prohlídka historického centra

Začátek před hlavním vstupem do OC Palladium.

 • Prohlídka historického centra včetně Staroměstského orloju, Karlovho mostu, Malé Strany nebo Pražského hradu

Volná prohlídka muzea

Kostelní 1320/42
Cena za osobu: 50 Kč

(Lístky zajišťuje FYKOS - platba při registraci v den soutěže)

Sobota 18:00 - 20:00

Prohlídka Štefánikovy hvězdárny na Petříně

Strahovská 205
Edukativní pořad, výstava, pozorovaní noční oblohy - v případe jasné oblohy (pouze pro CZ/SK návštěvníky) Cena za osobu: 70 Kč

Planetárium Praha (paralelní program k Štefánikově hvězdárně)

Královská obora 233
Večerní promítaní pořadu Noční obloha

Cena za osobu: 70 Kč

(V obou případech zajišťuje lístky FYKOS - platba při registraci v den soutěže)

Sobota 20:00 - 22:00

Konec programu - Přesun na TOP Hotel

Neděle 9:30 - 11:30

Exkurze do laboratoří Matfyzu

MFF, Ke Karlovu 3, 5
Zoznam laboratórii:

 • Laboratoř transmisního elektronového mikroskopu (TEM)- Transmisní elektronový mikroskop (TEM) pracuje se svazkem elektronů, který proniká skrz pozorovaný vzorek. Narozdíl od mikroskopu skenovacího umožňuje pozorovat vnitřní strukturu materiálů. Vzorek však musí být dostatečně tenký, aby jím svazek elektronů proniknul. HRTEM (High Resolution TEM) umožňuje pozorování jednotlivých atomů.
 • Laboratoř Ramanovy spektroskopie (RS)- Ramanův jev objevil indický fyzik C.V. Raman roku 1928. Jedná se o neelastický rozptyl světla. Foton interaguje s molekulou látky a předá jí část své energie, čímž se změní jeho vlnová délka. Z této změny lze zjistit složení látky.
 • Laboratoř OptoSpintroniky (OSP) - Odvětví elektroniky, které využívá vlastnosti elektronů zvané spin. Na tomto principu dnes fungují všechny plotnové pevné disky. Pokud by se podařilo zprovoznit spintronický procesor, znamenalo by to podstatné zrychlení procesorů.
 • Laboratoř dvoudimenzionální elektrónové spektroskopie (DES)- Spektroskopie zkoumá materiály na základě toho, jak fungují s elektromagnetickými vlnami, v tomto případě ve viditelné oblasti. Jedná se o velmi rozšířenou neinvazivní metodu.
 • Laboratoř přípravy intermetalických monokrystalů (PIM)
 • Experimenty z fyziky nízkých teplot (EFNT)
Prohlídka laboratoří a experimentů pro jednotlivé skupiny v češtině
9:30 - 10:00 10:10 - 10:40 10:50 - 11:20
A TEM PIM EFNT
B RS TEM EFNT
C PIM EFNT DES
D DES EFNT OSP

—-

Neděle 11:30 - 12:30

Konec Víkendu po Fyziklání - odjezd domů

Tato stránka využívá cookies pro analýzu provozu. Používáním stránky souhlasíte s ukládáním těchto cookies na vašem počítači.Více informací